impact advisory

För att ni som bolag skall fortsätta att växa dynamiskt kommer effektivitet och träffsäkerhet i rekryteringen vara en klar framgångsfaktor och konkurrensfördel. Från ett hållbarhetsperspektiv är även förståelsen för vilka KPI:er och vilka digitala omställningar som krävs vara betydelsefulla. Det mätbara sättet att tänka måste därför vara en del av HR funktionens ständiga arbete att förstå om talangerna möter visionen.

“Tillsammans med framtidens bolag vill vi skapa meningsfulla och långvariga förändringar. Detta sker när varje individ, på alla nivåer, börjar göra saker annorlunda och där vi förstår att vi alla måste lyfta när vi klättrar”

Vi hjälper er att bygga den moderna HR- och rekryteringsfunktionen

Genom re:tinks Sustainable Impact Method (SIM) hjälper vi er att bygga den moderna HR- & Rekryteringsfunktionen. Vi konkretiserar och strukturerar era mål, strategier, framtida behov och visioner i en rekryteringsprocess. På så sätt kan vi säkerställa att ni attraherar rätt potential långsiktigt och hållbart. 

Sustainable Impact Method bygger primärt på följande fem steg:

  1. Nulägesanalys 
  2. Strategi för rekrytering och employer branding
  3. Subjektivitet ut – objektivitet och digitala verktyg in
  4. Gamla mätetal ut – nya KPI:er in
  5. Implementation och onboarding


Vi berättar gärna mer om de olika stegen!

Kontakta oss

info@retink.se

Engelbrektsgatan 21, 114 32 Stockholm
© 2021 re:tink. All rights reserved. 

© 2021 re:tink. All rights reserved.